Αλλαγές Μισθοδοσίας για το 2019

  Αλλαγές Μισθοδοσίας για το 2019

  Αλλαγές Μισθοδοσίας για το 2019

  Κοινωνικές ασφαλίσεις – Αλλαγή ποσοστού αποκοπών και εισφορών

  Από 1/1/2019 αλλάζει το ποσοστό αποκοπής υπαλλήλου και εισφοράς εργοδότη στο ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Από 7.8% σε 8.3%.

  Οι αλλαγές θα γίνουν ως εξής:

  Utilities -> Payroll Information

  Deductions

   

  Contributions

  Utilities -> System Information

  Αλλαγή του ορίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων: General

  Deductions : Αλλαγή ποσοστού Κ.Α και ορίου για κάθε τύπο μισθοδοσίας

  Contributions

  Στην περιπτωση που έχετε και/ή Weekly payroll το Upper limit ειναι 1051 και το Yearly limit 54652

  Αλλαγή πρέπει επίσης να γίνει στο

  Optional -> Social Insurance file setup : Το συνολικό ποσοστό Κ.Α από 15.6% σε 16.6%.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *